Pozyskanie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy

Gmina Kuźnica uzyskała wsparcie finansowe, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, zwanego dalej „Programem” na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy. Całkowity koszt zadania to 17 500,00 zł, w tym wysokość dotacji 14 000,00 zł (80% kosztów realizacji zadania) oraz wkład własny 3 500,00 zł.

W ramach Programu nabyta została tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz interaktywny monitor dotykowy. Pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych, dodatkowych, dydaktyczno- wyrównawczych, indywidualnych, a także do spotkań z rodzicami oraz do różnych form doskonalenia zawodowego.

tablica

 

monitor

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content