Program „Spójrz Inaczej” w Szkole Podstawowej w Kuźnicy

W Szkole Podstawowej w Kuźnicy zrealizowano Program pn. „Spójrz Inaczej”. Jest to program profilaktyki uniwersalnej, która obejmuje cały proces powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży, ucząc rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny dla nich sposób.

W warsztatach uczestniczyło 33 uczniów z klas VIII Szkoły Podstawowej w Kuźnicy.
Program jest pozytywnie zaopiniowany i rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadanie sfinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kuźnicy.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content