Programy profilaktyczne

Informuje się mieszkańców Gminy Kuźnica o możliwości uczestnictwa w programach profilaktycznych realizowanych w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Program PROFILAKTYKI GRUŹLICY adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, bądź mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Program PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA adresowany jest do osób w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat, które złożyły deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych czynnikami ryzyka takimi jak: nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, tri glicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu, palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, płeć męska, obciążenia genetyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków kwalifikacji do poszczególnych programów dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – zakładka „Programy profilaktyczne”, www.nfz-bialystok.pl oraz pod numerem telefonu (85) 745 95 00.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content