Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza mieszkańców Gminy do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020.” (otwórz Strategięoraz z dokumentem stanowiącym integralną część Strategii, tj. “Prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzaną w ramach Strategicznej Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020.” (otwórz Prognozę), (otwórz Załącznik)

Opinie i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej do dnia 17 lipca 2015 roku.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content