Promocja Województwa Podlaskiego wśród seniorów Gminy Kuźnica

W dniu 20 grudnia 2019 r. Gmina Kuźnica zorganizowała wydarzenie pn. „Promocja Województwa Podlaskiego wśród seniorów Gminy Kuźnica” zgodnie z umową nr BWZ/231/2019. Na realizację ww. przedsięwzięcia Gmina Kuźnica pozyskała środki w wysokości 5 000,00 zł brutto z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy.

Wójt Gminy Kuźnica przywitał licznie zgromadzonych seniorów. Następnie zaprezentował informację o działaniach prowadzonych przez Województwo Podlaskie na rzecz osób starszych i samotnych oraz omówił współpracę Gminy Kuźnica z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie opłatkowe. Uczestnicy przedsięwzięcia przełamali się opłatkiem oraz złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia. Na stołach pojawiły się tradycyjne potrawy wigilijne oraz wypieki. Wydarzenie uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej w Kuźnicy.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content