Przebudowa drogi gminnej Nr 103662B w m. Wołkusze

 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 103662B w m. Wołkusze, gm. Kuźnica celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 1264B”

Gmina Kuźnica zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103662B w m. Wołkusze, gm. Kuźnica celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 1264B”. Dofinansowanie pozyskano ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 103662B zapewniła spójność sieci dróg, wpłynęła na dogodniejsze połączenie ww. drogi z drogą powiatową Nr 1264B i drogą krajową nr 19 oraz Międzynarodowym Przejściem Granicznym Kuźnica Białostocka. Ww. drogą odbywa się ruch lokalny oraz podczas nieprzejezdności drogi krajowej nr 19 lub drogi powiatowej nr 1264B również ruch tranzytowy. Droga obsługuje ruch lokalny generowany przez sąsiadującą zabudowę jednorodzinną wsi Wołkusze, Łowczyki, Cimanie, tereny upraw rolnych, oraz służby porządkowe.

Długość odcinka objętego inwestycją – 995,00 m
Całkowita wartość inwestycji – 971 937,61 zł
Dofinansowanie – 471 085,80 zł

Realizacja zadania wpłynęła na podniesienie poziomu jakości życia społeczności lokalnej.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content