Przebudowa ulicy Pogodnej

Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego na przebudowę oraz rozbudowę ul. Pogodnej w Kuźnicy


Na podstawie umowy nr DIT-I.8031.62.2021 z dnia 01 czerwca 2022 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Kuźnica w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oraz rozbudowa drogi gminnej nr 103670B ul. Pogodna w Kuźnicy” w wysokości 250 000,00 zł.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content