Relacja ze szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

W dniu 04 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców i sprzedawców prowadzących detaliczny i gastronomiczny obrót napojami alkoholowymi na terenie Gminy Kuźnica.

Zakres szkolenia obejmował interpretację oraz omówienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących sprzedaży alkoholu oraz przestrzeganie prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia oraz nietrzeźwym. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z elementami i technikami skutecznej asertywnej odmowy sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.

Szkolenie sfinansował Urząd Gminy Kuźnica w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content