Spotkanie dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica

Dnia 14 lutego 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica. Spotkanie poprowadziła Pani Joanna Sanik, opracowująca dla Gminy Kuźnica Program Rewitalizacji.

Uczestnikami byli mieszkańcy gminy, przedstawiciele władzy samorządowej, Radni oraz sołtysi.

Na początku konferencji przedstawiono informacje dotyczące zagadnień rewitalizacji m.in. przybliżone zostało jej pojęcie oraz wyjaśniono znaczenie dla przeprowadzenia koniecznych zmian strukturalnych. Prowadząca nawiązała również do stanu kryzysowego, obszarów zdegradowanych oraz do rewitalizacji. Część spotkania została poświęcona omówieniu wstępnych wiadomości na temat programu rewitalizacji oraz korzyści płynących z jego opracowania. Uczestników poinformowano, że przygotowany przez gminę program rewitalizacji będzie dokumentem stanowiącym podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, co da perspektywę na szybszy rozwój gminy.

Wszyscy uczestnicy konferencji skorzystali ze słodkiego poczęstunku oraz otrzymali materiały promocyjne dotyczące rewitalizacji gminy Kuźnica m.in. notesy, długopisy.

[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”Rewitalizacja-1″]

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content