Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Gminie Kuźnica

W związku z rozpoczęciem pierwszego etapu Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, gmina przystąpiła do realizacji zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.
Informacje na temat dowozu i szczepień można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 501 089 706, dostępny w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.

Z bezpłatnego transportu skorzystać mogą mieszkańcy Gminy Kuźnica, którzy zarejestrują się na szczepienie w punkcie szczepień w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej s.c. Janina i Sławomir Chmaro Przychodnia Rodzinna, ul. Sokólska 41 w Kuźnicy, tel.: 85 72 24 336.
Transport przeznaczony będzie tylko i wyłącznie dla osób:
1) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
2) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień (osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień);
3) osoby powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Osoby, które będą chciały skorzystać z transportu muszą:
1) zarejestrować się na szczepienie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem zapisów, wybierając punk szczepień w Przychodni w Kuźnicy;
2) po ustaleniu terminu szczepienia zadzwonić do Urzędu Gminy Kuźnica pod numer
501 089 706, dostępny w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00 i zgłosić koordynatorowi chęć skorzystania z dowozu. W trakcie rozmowy należy podać imię i nazwisko, adres oraz kontaktowy numer telefonu;
3) po dowiezieniu na szczepienie, podpisać oświadczenie o skorzystaniu z darmowego transportu.
Prosimy, aby każdy kto potrzebuje transportu zadzwonił na infolinię najpóźniej dwa dni przed planowanym szczepieniem.
Przypominamy, że od 15 stycznia 2021 r. na szczepienia zarejestrować się mogą osoby 80 +. Rejestracja dla osób 70+ rusza od 22 stycznia 2021 r. Szczepienia dla tych osób zaczną się od 25 stycznia 2021 r.
Aby się zarejestrować na szczepienie należy:
1) zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 podając numer pesel osoby, która ma być zaszczepiona i telefon kontaktowy, lub
2) zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie: pacjent.gov.pl, lub
3) skontaktować się z punktem szczepień w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej s.c. Janina i Sławomir Chmaro Przychodnia Rodzinna w Kuźnicy dzwoniąc pod numer
85 72 24 336 i podając imię i nazwisko, pesel osoby, która ma być zaszczepiona oraz telefon kontaktowy.

Szczegółowe informacje na temat szczepień przeciw COVID-19, harmonogramu oraz sposobu zgłaszania i rejestracji osób zakwalifikowanych do pozostałych etapów szczepień, uzyskać można na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content