Turnus rehabilitacyjny dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Turnus trwa 21 dni.
Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1. Wiek dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7-15lat).
2. Przynajmniej jedno z rodziców ( prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy.
3. Podstawą skierowania dziecka na turnus jest ,, wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Formularz z informacja o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/ opiekuna prawnego.
Termin składania wniosków 17.05.2022r.
Informacje można uzyskać pod nr. tel. (85) 7497305

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci rolników

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content