Ulica Rolna i Pogodna oddane do użytku

Mieszkańcy ul. Rolnej i Pogodnej mogą już korzystać z nowej, wybudowanej i utwardzonej drogi. Gmina Kuźnica zrealizowała kolejną inwestycję drogową pn. „Przebudowa odcinków dróg nr 103679B i nr 103670B – ul. Rolnej i ul. Pogodnej w Kuźnicy celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 1265B”.

Na realizację zadania Gmina Kuźnica pozyskała środki z programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Całkowita wartość inwestycji to 3 316 777,35 zł z czego 1 538 207,13 zł to dofinansowanie z rządowego Programu. Pozostała kwota tj. 1 778 570,22 zł stanowi wkład własny Gminy Kuźnica.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnie asfaltowe, zjazdy na posesje, chodniki, humusowanie z obsianiem trawą (trawniki), oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie uliczne, rozprowadzono sieć kanalizacji deszczowej oraz wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content