Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Kuźnicy

W niedzielę 18 lutego 2018 r. w Kuźnicy odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Kuźnica.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy. We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe: z Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, jednostek OSP w Kuźnicy, Nowym Dworze, Zubrzycy Wielkiej i Janowa.

Oficjalna część ceremonii odbyła się na placu przed remizą OSP w Kuźnicy zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Nastąpiło złożenie meldunku gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji poświęcenia samochodu pożarniczego. Odegrany i odśpiewany został hymn państwowy, a flagę państwową wciągnięto na podnośnik.

Kulminacyjnym momentem było poświęcenie samochodu przez księdza proboszcza Sylwestra Szyluka i ks. Ihumena Sergiusza Matwiejczuka oraz przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości i Wójta Gminy Kuźnica – Pawła Mikłasza.

W uroczystościach udział wzięli m.in.:

 • Pan Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • st. bryg. Piotr Pietraszko – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • ppłk. SG. Grzegorz Biziuk – Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • ks. ihumen Sergiusz Matwiejczuk – Krajowy Kapelan Straży Pożarnej,
 • ks. kpt. Wojciech Ejsmont – Kapelan Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • Dh Andrzej Koc – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • Pani Alicja Rysiejko – Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego,
 • st. bryg. Dariusz Wojtecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce,
 • Dh Franciszek Budrowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • insp. Krzysztof Mróz – Komendant Powiatowy Policji w Sokółce,
 • ppłk. SG Zbigniew Awdziej – Komendant Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy.

Po uroczystym przekazaniu samochodu, głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom nowego samochodu i podziękowali za całokształt pracy, za poświęcenie, zaangażowanie, podkreślając rangę pełnionej służby i doceniając ich wysiłek.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO z napędem 4×4 kosztował 867 519, 00 zł z czego 300 000,00 zł zostało pozyskane z Komendy Głównej Straży Pożarnej, 130 000, 00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 30 000, 00 zł z Powiatu Sokólskiego oraz darowizna 12 000,00 zł ze Skarbu Państwa Nadleśnictwa Czarna Białostocka.

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content