Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Kuźnicy

W dniach 14-20.04.2021 r. w Szkole Podstawowej w Kuźnicy odbyły się warsztaty edukacyjno- profilaktyczne online. W warsztatach uczestniczyło 114 uczniów z klas VI-VIII.
Tematyka zajęć:
– „Profilaktyka przemocy i agresji rówieśniczej” – kl. VI a
– „Tolerancja wobec inności” – kl. VI b
– „Media-profilaktyka uzależnienia od komputera i cyberprzemocy” –kl. VII a
– „Rola wartości w życiu człowieka” – kl. VII b
– „Profilaktyka narkomanii. Narkotyki a zdrowa psychika” – kl. VIII
Uczniowie zapoznali się z zagrożeniami związanymi z używaniem środków psychoaktywnych oraz technikami rozwiązywania konfliktów.
Warsztaty sfinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kuźnicy.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content