Warsztaty poświęcone robotyce i programowaniu

Biblioteka Publiczna w Kuźnicy w okresie od marca do czerwca 2019 roku zorganizowała warsztaty poświęcone robotyce i programowaniu. W projekcie wzięły udział dzieci w wieku 8-11 lat. W ramach projektu odbyło się 14 spotkań warsztatowych z robotyki oraz spotkanie podsumowujące projekt.

Celem projektu było wskazanie dzieciom w wieku szkolnym alternatywnych form spędzania czasu wolnego, rozwój kompetencji społecznych. Przeprowadzono spotkania dla dzieci i rodziców związane z profilaktyczną działalnością informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (alkohol, narkotyki) oraz zagrożeń ze strony nowych technologii (fonoholizm, cyberprzemoc, uzależnienia od Internetu).

Spotkania odbyły się w dniach: 12.06.2019 (spotkanie z rodzicami) oraz 24.06.2019 (spotkanie z dziećmi) i zostały przeprowadzone przez dzielnicowego funkcjonariusza policji sierż. Justynę Jaszczołt. Rodzicom przekazano ulotki informacyjne odnośnie uzależnień. Zakupiono 15 publikacji o charakterze profilaktycznym. Dodatkowo została zorganizowana wystawa publikacji poświęconych profilaktyce i rozwiązywaniu: problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, jak również uzależnień od nowych technologii. Publikacje mogą wypożyczać wszyscy rodzice jak również pozostali czytelnicy biblioteki.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli nowe umiejętności, których nauka nie zawsze jest dostępna w małych miejscowościach. Mieli możliwość wykorzystania matematyki i fizyki w praktyce, kreatywnego wykorzystania nowych technologii oraz nauki poprzez świetną zabawę. Kursanci wyrazili swoje ogromne zadowolenie oraz zapowiedzieli chęć dalszego uczestnictwa w tego typu warsztatach w przyszłości.

Uczestnicy warsztatów wykonując powierzone im zadania nauczyli się współpracy i odpowiedzialności. Zdobyli nowe doświadczenia. Zostali zmotywowani do dalszego działania i poszerzania swojej wiedzy. Nawiązali nowe znajomości oraz zacieśnili już istniejące. Profilaktyczne spotkania z policjantką oraz korzystnie z publikacji książkowych poświęconych zagrożeniom ze strony nowych technologii, alkoholu, narkotyków, fonoholizmu i zagrożeń cybernetycznych wpłynęły na poszerzenie wiedzy z tego zakresu.

Na zakończenie kursu wszyscy otrzymali oprawione pamiątkowe zdjęcia oraz nagrody rzeczowe pozyskane od firmy prowadzącej zajęcia tj. czapki z logo misja robotyka, opaski odblaskowe oraz dyplomy ukończenia kursu.

Dofinansowanie pozyskano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także dzięki wsparciu rodziców uczestników. Projekt został zrealizowany przy współpracy biblioteki z firmą „Misja robotyka” zatrudniającą trenerów dziecięcych zajmujących się nowatorską edukacją dzieci i młodzieży odnośnie konstruowania oraz programowania robotów, funkcjonariuszką policji oraz rodzicami uczestników projektu.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content