Webinaria

Webinaria  dla seniorów i ich opiekunów

Szanowni Państwouprzejmie informuję, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), w ramach projektuedukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracyz

Komendą Główną Policji (KGP) oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej(MRiPS), zaprasza na webinarium dla seniorów oraz osób opiekujących się seniorami, któreodbędzie się w dniu 4 września 2023r. w godz. 1000-1235, pt. „Cyberbezpieczeństwopodczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego,ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnościącyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”.Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeńspowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Link do Webinarium: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content