Wójt Gminy Kuźnica z absolutorium

Rada Gminy Kuźnica udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Kuźnica – Pawłowi Mikłaszowi za wykonanie budżetu gminy za 2015 r. W głosowaniu jawnym 11 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, a 4  wstrzymało się od głosu.

Pozyskana kwota dotacji ze źródeł zewnętrznych (z pominięciem dotacji celowych) wyniosła 1 803 560,22 zł.

Przy konstruowaniu i realizowaniu budżetu założono, iż ograniczone będą wydatki bieżące na rzecz wydatków inwestycyjnych. Realizacja tego postulatu powiodła się.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o 1 309 171,85 zł.

Taka konstrukcja budżetu jest niezbędna o ile gmina zamierza inwestować a jednocześnie nie zwiększać zbyt mocno zadłużenia.

Deficyt budżetowy wyniósł 254 397,85 zł i był mniejszy o 1 214 114,15 zł aniżeli zakładany. Wydatki inwestycyjne w 2015 r. wyniosły 3 583 099,99 złotych a zadłużenie wzrosło tylko 348 512,00 zł.

wykres1

wykres2

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content