Wyjątkowy Koncert Kolęd

Wyjątkowy Koncert Kolęd i Pastorałek
W dniu 08 stycznia 2023 r. w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Pan_da.
Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu pn. „Zima w GOKiS – Świąteczne spotkania bez używek”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy. Projekt obejmował organizację cyklu warsztatów i spotkań z akcentem profilaktycznym:

– 14.12.2022 r. warsztaty o tematyce Świąt Bożego Narodzenia przy wykorzystaniu metod aktywizujących uczestników min. burze mózgów, debata za-przeciw czy metoda sześciu myślących kapeluszy;
– 18.12.2022 r. spotkanie warsztatowe dla dzieci i rodziców którego, motywem przewodnim było spędzenie Świat Bożego Narodzenia bez alkoholu, spektakl teatralny pt. ,,Herody” w wykonaniu Teatru Latarnia z elementami profilaktyki, możliwość skorzystania ze wsparcia i poradnictwa psychologa na stoisku profilaktycznym, na którym można było także otrzymać ulotki i gadżety o tematyce profilaktycznej. Na zakończenie odbyło się ognisko i wspólne śpiewanie kolęd z kapelą Batareja.
– 21.12.2022r uczestnicy przygotowali prace plastyczne pt. „Święta z rodziną nie z komputerem’.
– 08.01.2023 r. zakończenie i podsumowanie projektu. Koncert Kolęd stanowił finalny punkt projektu. Po koncercie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Święta rodzina nie z komputerem”. Uczestnikom projektu wręczono nagrody i drobne upominki profilaktyczne (smycze i opaski).

Zasadniczym celem realizacji projektu była ochrona dzieci i dorosłych przed zagrożeniami głównie poprzez przekazywanie informacji o zagrożeniach zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych spowodowanych zażywaniem szkodliwych substancji oraz wskazywanie możliwości sposobów radzenia sobie z nimi. Kształcenie umiejętności komunikowania się, wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego służących rozwijaniu zainteresowań, celebracja wartości rodzinnych oraz alternatywnych form spędzania czasu w okresie świątecznym.
W projekcie wzięło udział ok. 150 osób.

Zadanie dofinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kuźnicy.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content