Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Kuźnica do składania wniosków drogą elektroniczną

W województwie podlaskim, jeśli osoba posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany, może załatwiać urzędowe sprawy przez Internet.

Przykładowo przez stronę internetową można wykonać następujące usługi:

 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • złożyć informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
 • złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
 • wymeldować się z pobytu stałego lub czasowego,
 • dopisać się do spisu wyborców,
 • wysłać pismo ogólne do podmiotu publicznego – Elektroniczna Skrzynka Podawcza,
 • złożyć skargę lub wniosek,
 • złożyć wniosek o udostępnianie informacji o środowisku,
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wymiar i zmiana podatku od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

Dlaczego warto korzystać z Cyfrowego Urzędu?

Wnioski można składać 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie. Jest to korzystna forma załatwiania spraw.
Używanie podpisu elektronicznego wiąże się z koniecznością jego zakupu, natomiast profil zaufany można wyrobić bezpłatnie. W związku z tym wymagana jest jednorazowa wizyta w urzędzie w celu potwierdzenia danych osobowych.  Profil zaufany można także potwierdzić w niektórych bankach. Szczegółowe informacje dotyczące profilu zaufanego znajdują się na platformie pz.gov.pl. 

W województwie podlaskim komunikację z administracją przez Internet umożliwia Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia, który znajdziesz pod adresem: cu.wrotapodlasia.pl

Jak złożyć wniosek/pismo za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu?

Kroki:

 1. Otworzyć stronę cu.wrotapodlasia.pl z opisem usługi.
 2. Zapoznać się z opisem usługi.
 3. Wybrać „Znajdź urząd”, wpisać ten którego aktualnie się szuka (wniosek o dowód można złożyć w każdym urzędzie).
 4. Wypełnić formularz, podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP i wysłać.
   
  System  przekaże wypełniony  formularz do wybranego urzędu, a składający otrzyma potwierdzenie na adres e-mail.

Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Mikłasz

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content