Zagrożenia w Gminie Kuźnica wg Krajowej Mapy Zagrożeń

Kierownik Posterunku Policji w Kuźnicy informuje, że na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wytypowano zagrożenie w postaci spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, czemu towarzyszy zaśmiecanie i dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków oraz używanie słów nieprzyzwoitych, szczególnie w rejonie sklepów „Ćwirek” i „GS” przy ul. Sokólskiej oraz pomnika „Golgota Wschodu” przy ul. Spółdzielczej. Diagnoza zagrożenia została sporządzona na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacje przekazane przez mieszkańców Gminy Kuźnica w trakcie spotkań.

W ramach opracowywania planu działania priorytetowego organizowane są cykliczne spotkania z mieszkańcami Gminy Kuźnica w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Sidrzańskiej 2 w Kuźnicy w środy o godz. 14.00. Tematy spotkań to m.in. funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady doboru do służby w Policji, schematy przestępstw w postaci oszustw, podejmowane działania profilaktyczne.

Kierownik Posterunku zachęca również do korzystania z aplikacji „Moja Komenda – kontakt z Policją i dzielnicowymi na wyciągnięcie ręki”.
policja

 
Dane kontaktowe:
Posterunek Policji w Kuźnicy
ul. Sokólska 20
16-123 Kuźnica
Dzielnicowy: sierż. Justyna Jaszczołt
tel. 885 997 335, 85 670 41 37
e-mail: dzielnicowy.kuznica1@bk.policja.gov.pl

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content