Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Plakat w formacie pdf
Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content