Zaproszenie na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie ogłoszonego naboru nr 4/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.2. Wyposażenie obiektów kulturalnych na operacje z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Szkolenie odbędzie się 12 kwietnia 2018 r.:

Gmina Kuźnica – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy, ul. Sidrzańska 1, 16-123 Kuźnica, godz. 11:30

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: szlaktatarski@gmail.com najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2018 roku do godz. 8:00.

Plakat Sidra Kuźnica
Formularz zgłoszenia

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content