Zawiadomienie Białobłockie

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Kuźnica powołana uchwałą Nr VI/58/19 Rady Gminy Kuźnica z dnia 26 września 2019 r. informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) w dniach od 22 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, pok. nr 21, zostają wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji.
Spisy obejmują nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Białobłockie i oznaczone jako działki geodezyjne:

– Nr 4 o pow. 0,3708 ha, oznaczenie użytku – Ls
– Nr 5/9 o pow. 0,1221 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 31 o pow. 1,3794 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 32 o pow. 0,1056 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 33 o pow. 0,1341 ha, oznaczneie użytku – dr
– Nr 34/1 o pow. 0,2759 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 43/1 o pow. 0,3019 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 44 o pow. 0,2601 ha, oznaczenie użytku – dr

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w spisie mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej.

Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej
Krystian Zieziula

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content