Zawiadomienie Bilminy i Palestyna

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Kuźnica powołana uchwałą Nr VI/58/19 Rady Gminy Kuźnica z dnia 26 września 2019 r. informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) w dniach od 22 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, pok. nr 21, zostają wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji.

Spisy obejmują nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Bilminy i Palestyna i oznaczone jako działki geodezyjne:

– Nr 141/2 o pow. 0,9800 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 144 o pow. 0,5563 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 146/1 o pow. 1,7064 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 147 o pow. 1,9277 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 149 o pow. 0,2708 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 150 o pow. 0,1596 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 151/1 o pow. 0,6442 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 152 o pow. 0,8909 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 153 o pow. 0,5806 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 154/1 o pow. 0,5806 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 156 o pow. 0,3129 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 158/1 o pow. 0,4160 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 159 o pow. 0,0276 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 160 o pow. 0,2609 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 163 o pow. 0,0453 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 164 o pow. 0,0794 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 165 o pow. 0,0429 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 166 o pow. 0,0373 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 167 o pow. 0,0276 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 168 o pow. 0,0147 ha, oznaczenie użytku – dr
– Nr 177 o pow. 0,3356 ha, oznaczenie użytku – dr

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w spisie, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej.
Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej
Krystian Zieziula

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content