Marszałek zaprasza na wielki Piknik Rodzinny

Koncerty, gry i zabawy dla dzieci, balonowe zoo, wielka zjeżdżalnia, naukobus , kapsuła Green Velo – to tylko część atrakcji, które będą czekać na mieszkańców Białegostoku i całego regionu w…

czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla rolników

czytaj więcej

Ponad trzy miliony złotych na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kuźnicy

Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020…

czytaj więcej

Obwieszczenie

czytaj więcej

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

czytaj więcej

Nowy wóz strażacki dla OSP Starowlany

Ochotnicza Straż Pożarna w Starowlanach została wyposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT MIDLINER S180. Zakup samochodu sfinansowano ze środków gminnych w ramach funduszy sołeckich sołectw: Achrymowce, Starowlany, Cimanie, Łowczyki, Litwinki….

czytaj więcej

OGŁOSZENIE – SUSZA

W związku z wystąpieniem klęski suszy, Wójt Gminy Kuźnica wystąpił do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji i rozpoczęcie szacowania strat. W związku z powyższym, informuje się rolników, którzy ponieśli straty,…

czytaj więcej

Rekrutacja do projektu pt. „Sport jeździecki w wychowaniu dzieci i młodzieży”

Klub Jeździecki Popławce realizuje zadanie publiczne pt. „Sport jeździecki w wychowaniu dzieci i młodzieży”, które jest współfinansowane ze środków budżetu Gminy Kuźnica w wysokości 900,00 zł. Klub Jeździecki Popławce prowadzi…

czytaj więcej

V edycja konkursu pn. „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

Konkurs obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Do konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia wpisujące w następujące konkurencje: kultywowanie tradycji i obyczajów; aktywność kulturalno-sportowa; integracja społeczna…

czytaj więcej

Wystawa w Szepietowie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 29 – 30 czerwca 2019 roku. Podczas Wystawy będziemy…

czytaj więcej

Informacja

Na terenie gminy Kuźnica utworzono jeden okręg wyborczy: dwumandatowy Nr 88 obejmujący cały obszar gminy.

czytaj więcej

Ogłoszenie

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej na dzień 28 lipca 2019.

czytaj więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kuźnica

Zarządzenie w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Kuźnica dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania.

czytaj więcej

Wizyta Tygrysków w Urzędzie Gminy Kuźnica

W dniu 29 maja 2019 r. dzieci z oddziału projektowego ,,Tygryski” wraz nauczycielką wychowania przedszkolnego oraz pomocą nauczyciela odwiedziły Urząd Gminy Kuźnica. Celem wizyty było zaproszenie Pana Pawła Mikłasza –…

czytaj więcej

Festyn rodzinny w Przedszkolu w Kuźnicy

Dnia 4 czerwca 2019 r. na placu zabaw Przedszkola w Kuźnicy odbył się Festyn rodzinny. Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 9.00. Dzieci wraz z rodzicami brały aktywny udział w zaproponowanych…

czytaj więcej

Dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kowale

Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 541 294,98 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103664B, obręb Kowale gm. Kuźnica, celem powiązania funkcjonalnego z…

czytaj więcej

Kolejna droga asfaltowa w miejscowości Czuprynowo

Ze środków funduszu sołeckiego w miejscowości Czuprynowo zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr geodezyjnym 124, 157 obręb Czuprynowo, gm. Kuźnica” W ramach ww. zadania usunięto…

czytaj więcej

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy – przerwa wakacyjna

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje że Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy nie będzie pracował w okresie od dnia 27 czerwca do dnia 31 sierpnia 2019…

czytaj więcej
Skip to content