Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

    Wójt Gminy Kuźnica zgodnie z zarządzeniem nr 244/17 z dnia 9 października 2017 roku, zarządza przeprowadzenie w terminie od dnia 24 października 2017r. do dnia 7 listopada 2017 r. na terenie Gminy Kuźnica konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

(więcej…)

V Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

Pod hasłem „WSPIERAMY JAKOŚĆ ŻYCIA CHORYCH PO LECZENIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI” w dniach 18-22 września 2017r. odbędzie się Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.
Tegoroczna edycja kampanii skupi się w naszym kraju na profilaktyce tych nowotworów, wczesnego ich wykrywania oraz leczeniu nowotworów tej okolicy, ale również na podkreśleniu konieczności starań o jak najlepszą jakość życia chorych na nowotwory okolicy głowy i szyi po leczeniu przeciwnowotworowym

Pełna treść informacji w formacie pdf

(więcej…)

Projekt ” Czas na zatrudnienie”

Projekt skierowany jest do 40 osób wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (osób bezrobotnych, w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w powiatowych urzędach pracy należących do I i II profilu pomocy oraz osób biernych zawodowo), zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
♦osoby powyżej 50 roku życia,
♦kobiety,
♦osoby długotrwałe bezrobotne,
♦osoby o niskich kwalifikacjach.
(więcej…)

Strona 1 z 2612345678...20...Ostatnia »