Informacja KRUS

czytaj więcej

Informacja KRUS

czytaj więcej

Informacja ZUS

Bezpłatny rachunek w każdym banku Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i…

czytaj więcej

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

czytaj więcej

Informacja

czytaj więcej

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do składania ofert

Wójt Gminy Kuźnica ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy…

czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

czytaj więcej

Program „Aktywny Samorząd”

czytaj więcej

Rekrutacja na rachmistrza spisowego przedłużona do dnia 16 lutego 2021 r.

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do dnia 16…

czytaj więcej

Ogłoszenie!!!

Szanowni Państwo W związku z rozprzestrzenianiem się w Urzędzie koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz Pracowników Urzędu Gminy, przedłuża się ograniczenie przyjmowania interesantów do dnia 12.02.2021 r. Wszelkie…

czytaj więcej

Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Białostockiej w Kuźnicy prowadzi działalność w formie zdalnej do dnia 14 lutego 2021 r.

Zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu…

czytaj więcej

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Gminie Kuźnica 2021

Dnia 01 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r….

czytaj więcej

Ogłoszenie

W związku ze stwierdzonym przypadkiem koronawirusa COVID-19 w Urzędzie Gminy Kuźnica, w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy oraz zapewnienie pracownikom Urzędu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ogranicza się w okresie…

czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały dot. zwierząt bezdomnych

Formularz do zgłaszania uwag Ogłoszenie w sprawie konsultacji Projekt uchwały Zarządzenie

czytaj więcej

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

czytaj więcej

Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Białostockiej w Kuźnicy prowadzi działalność w formie zdalnej do dnia 31 stycznia 2021 r.

Zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu…

czytaj więcej

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Gminie Kuźnica

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Gminie Kuźnica W związku z rozpoczęciem pierwszego etapu Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, gmina przystąpiła do realizacji…

czytaj więcej

Kuźnica w zimowej odsłonie

czytaj więcej
Skip to content