Komunikat w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Kuźnica w okresie zagrożenia koronawirusem

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy oraz zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy Kuźnica bezpiecznych…

czytaj więcej

Laptopy dla szkoły

Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów w wysokości 99999,89 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania…

czytaj więcej

Oddaj swój głos na Gminę Kuźnica w akcji „Pod Biało-czerwoną”

Oddaj swój głos na Gminę Kuźnica w akcji „Pod Biało-czerwoną” ! Gmina Kuźnica przystąpiła do projektu „Pod Biało-czerwoną” realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji pod honorowym patronatem…

czytaj więcej

Komunikat w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Kuźnica w okresie zagrożenia koronawirusem

czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej Nr 103662B w m. Wołkusze

  „Przebudowa drogi gminnej Nr 103662B w m. Wołkusze, gm. Kuźnica celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 1264B” Gmina Kuźnica zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103662B w…

czytaj więcej

Obwieszczenie

czytaj więcej

Relacja z obchodów Bitwy Niemeńskiej w Gminie Kuźnica

W dniu 27 września 2020 r. w Gminie Kuźnica obchodzono 100 rocznicę Bitwy nad Niemnem. Wydarzenie upamiętnia jedną z najważniejszych potyczek w wojnie polsko-bolszewickiej – Bitwę Niemeńską 1920 roku. W…

czytaj więcej

Powszechny spis rolny

Szanowni Użytkownicy gospodarstw rolnych! Szanowni Rolnicy! Jak wiecie na terenie całego kraju od 1 września br. realizowany jest Powszechny Spis Rolny. Potrwa on do 30 listopada 2020 r. Spis rolny…

czytaj więcej

Konkursy na profilu Facebook Urzędu Statystycznego w Białymstoku pt. „Zagraj z nami w PSR”

W dniu 1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. Jest to ważne przedsięwzięcie i duże wyzwanie dla statystyki publicznej. Wszystkich zainteresowanych rolnictwem zapraszamy do udziału w konkursie…

czytaj więcej

100 rocznica Bitwy nad Niemnem

czytaj więcej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności kuznica.ug.gov.pl Urząd Gminy w Kuźnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych….

czytaj więcej

Powszechny Spis Rolny

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane…

czytaj więcej

Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku w imieniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego uprzejmie informuje, że w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony…

czytaj więcej

Dyżury Gminnego Biura Spisowego w Kuźnicy

Gminne Biuro Spisowe w Kuźnicy informuje, że na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego tj. w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku zorganizowane zostały dyżury, które pełnią członkowie…

czytaj więcej

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy wznawia działalność po przerwie wakacyjnej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy będzie czynny od dnia 03 września 2020 r. Pomoc udzielana będzie w każdy czwartek…

czytaj więcej

Odczyty wodomierzy

„Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie zakażenia wirusem Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że pracownicy Zakładu nie będą osobiście spisywać wskazań wodomierzy. Prosimy o podawanie wskazań (tylko czarne cyfry)…

czytaj więcej

17 września zostanie włączona syrena alarmowa

W związku z upamiętnieniem 81 rocznicy agresji sowieckiej na terytorium Polski 17 września 2020 r. o godz. 12.00 w Kuźnicy zostanie włączona syrena alarmowa. Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności…

czytaj więcej

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1266B Czuprynowo – Klimówka

Wójt Gminy Kuźnica dnia 31 sierpnia 2020 r. podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1266B Czuprynowo – Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim”. Gmina…

czytaj więcej
Skip to content