Zawiadomienie Bilminy i Palestyna

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Kuźnica powołana uchwałą Nr VI/58/19 Rady Gminy Kuźnica z dnia 26 września 2019 r. informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja…

czytaj więcej

Zawiadomienie Białobłockie

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Kuźnica powołana uchwałą Nr VI/58/19 Rady Gminy Kuźnica z dnia 26 września 2019 r. informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja…

czytaj więcej

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do składania ofert

Wójt Gminy Kuźnica ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy…

czytaj więcej

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

czytaj więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnica – Cimanie

Wójt Gminy Kuźnica działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz…

czytaj więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnica

Wójt Gminy Kuźnica działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz…

czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2020 roku Wójt Gminy Kuźnica zaprasza wszystkie…

czytaj więcej

Spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne

czytaj więcej

Czysty komin – czysta gmina

Gmina Kuźnica przystąpiła do kampanii edukacyjnej „Czysty komin – czysta gmina” organizowanej przez portal kominiarz.pl. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego nasila się problem smogu. Niestety, główną jego przyczyną jesteśmy my…

czytaj więcej

Spotkanie informacyjne & Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnica

Wójt Gminy Kuźnica informuje mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie dotyczącym budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych, w tym na budynkach jednorodzinnych,położonych na terenie gminy Kuźnica, że w dniu 16…

czytaj więcej

Promocja Województwa Podlaskiego wśród seniorów Gminy Kuźnica

W dniu 20 grudnia 2019 r. Gmina Kuźnica zorganizowała wydarzenie pn. „Promocja Województwa Podlaskiego wśród seniorów Gminy Kuźnica” zgodnie z umową nr BWZ/231/2019. Na realizację ww. przedsięwzięcia Gmina Kuźnica pozyskała…

czytaj więcej

Konsultacje Społeczne 526.22.2019

http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Informacja-o-konsultacjach.pdf http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2020/01/Wyniki-konsultacji-projektu-Programu-współpracy.pdf

czytaj więcej

Zarządzenie

czytaj więcej

Informacja

Zasady Dotyczące Segregacji Odpadów Komunalnych

czytaj więcej

Relacja z uroczystości odsłonięcia Muralu

W dniu 17 listopada 2019 r. o godz. 12.00 na frontowej ścianie budynku Urzędu Gminy Kuźnica uroczyście odsłonięto Mural niepodległościowy nawiązujący tematycznie do 2 Pułku Strzelców Podhalańskich i bitwy pod…

czytaj więcej

Obowiązkowe szczepienie psów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz…

czytaj więcej

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kuźnica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnica.

czytaj więcej

Ogłoszenie

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej Gmina Kuźnica zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z…

czytaj więcej
Skip to content