Adoptuj psa ze schroniska i zmień jego los!

Bezdomne psy z terenu gminy Kuźnica po odłowieniu trafiają do Schroniska dla bezdomnych zwierząt „GREEN HOUSE” znajdującym się w miejscowości Krzeczkowo 63, 19-100 Mońki. Tam objęte są opieką oraz czekają na swoich nowych…

czytaj więcej

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kuźnica

Za zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024 odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Kuźnica mają różnych zarządców. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i…

czytaj więcej

Dofinansowanie na modernizację oświetlenia

Gmina Kuźnica otrzymała wstępną promesę w wysokości 498 560,00 zł dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja IX z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja…

czytaj więcej

Eliminacje do Strażackiego Konkursu Plastycznego

W gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego edycja 2023/2024 wzięło udział dziesięciu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kuźnicy oraz jeden przedszkolak z Przedszkola w Kuźnicy. Siedem prac wyróżnionych przez…

czytaj więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2024 roku.

czytaj więcej

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 09 stycznia 2024 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. “Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103669B w m. Mieleszkowce Pawłowickie i Mieleszkowce…

czytaj więcej

Samodzielność Aktywność Mobilność

SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M). Są to programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Te…

czytaj więcej

Dofinansowanie na rozbudowę ul. Podlipskiej

Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 391 112,77 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 103677B – ul. Podlipska w m. Kuźnica z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.   W…

czytaj więcej

Rusza nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie na OZE dla mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy! W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Kuźnica do projektu parasolowego w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych)…

czytaj więcej

Inwestycje zrealizowane w Gminie Kuźnica w 2023 r.

Początek roku to czas na podsumowanie zrealizowanych planów i projektów oraz okazja do planowania kolejnych inwestycji. Rok 2023 to kolejny rok, który upłynął pod względem inwestycji w Gminie Kuźnica. Wójt…

czytaj więcej

Badania ankietowe wśród mieszkańców

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje o prowadzonych badaniach ankietowych wśród mieszkańców regionu. Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej znamy m. in.: – poziom dochodów, wydatków i…

czytaj więcej

Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kuźnica

  Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 82 128,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuźnica”. Gmina Kuźnica informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających…

czytaj więcej

Ogłoszenie – Dzień wolny

Wójt Gminy Kuźnica uprzejmie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 8/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kuźnica…

czytaj więcej

Dofinansowanie dla OSP w Kuźnicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuźnicy otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy” z programu tzw. Mały Strażak w wysokości 24 980,00 zł. W ramach ww….

czytaj więcej

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne  

czytaj więcej

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Gmina Kuźnica pozyskała pomoc finansową w wysokości 60 000 zł z Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu…

czytaj więcej

Gmina Kuźnica liderem wśród gmin Powiatu Sokólskiego

Gmina Kuźnica została Liderem Powiatowym Powiatu Sokólskiego w rankingu Gmin Województwa Podlaskiego 2023. Zestawienie przygotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w partnerstwie z Urzędem Statystycznym w Białymstoku. Celem…

czytaj więcej

Badania ankietowe

Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są…

czytaj więcej
Skip to content