Projekt ” Czas na zatrudnienie”

Projekt skierowany jest do 40 osób wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (osób bezrobotnych, w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w powiatowych urzędach pracy należących do I i II profilu pomocy oraz osób biernych zawodowo), zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
♦osoby powyżej 50 roku życia,
♦kobiety,
♦osoby długotrwałe bezrobotne,
♦osoby o niskich kwalifikacjach.

ulotka w formacie pliku pdf

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content