Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kuźnica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kuźnica

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 206/2017 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Gminy Kuźnica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kuźnica, miały miejsce konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji.

Konsultacje społeczne prowadzone były od dnia 02.06.2017r. do 02.07.2017r. O rozpoczęciu konsultacji oraz o formach, w jakich były prowadzone poinformowano w terminie 7 dni przed dniem ich przeprowadzenia poprzez Zarządzeniem Nr 206/2017 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 25 maja 2017 r. zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Kuźnica w zakładce REWITALIZACJA oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w formie:
      1) spotkania konsultacyjnego,
      2) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem
          formularza konsultacyjnego,
      3) badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.

Pełna treść raportu w formacie pdf

Prezentacja
Diagnoza Społeczno Gospodarcza w formacie pdf

Poniżej galeria ze spotkania konsultacyjnego które, odbyło się 12 czerwca 2017 r.

img_2397 img_2394 img_2390 img_2386 img_2381 img_2372 img_2362

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content