Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pracowników PGR

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kuźnicy w terminie od dnia 8 października 2021 r. do dnia 22 października 2021 r. (w godzinach pracy szkoły).
Wymagane dokumenty:
1) Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, klauzulą informacyjną RODO;
2) Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, klauzulą informacyjną RODO;
3) Wniosek rodzica/opiekuna prawnego;
4) Wniosek ucznia, szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność;
4) W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia (załącznik nieobowiązkowy);
Uwaga:
Rodzic/opiekun prawny wypełnia dokumenty pn. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego oraz Wniosek rodzica/opiekuna prawnego.
Uczeń pełnoletni wypełnia dokumenty pn. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność oraz Wniosek ucznia, szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/oswiadczenie_rodzica_z_rodo.doc
http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/oswiadczenie_ucznia_z_rodo.doc
http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/Sprzęt-komputerowy-dla-dzieci-z-rodzin-byłych-pracowników-PGR.docx
http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/wniosek_rodzica.doc
http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/wniosek_ucznia.doc

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content