Informacja o spotkaniu na temat dofinansowania projektów w ramach RPOWP

czytaj więcej

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Stypendium Szkolne o Charakterze Socjalnym na rok szkolny 2019/2020 Uprawnieni do pomocy w formie stypendium szkolnego: 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla…

czytaj więcej

KONKURS na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2019 roku”

Wójt Gminy Kuźnica ogłasza konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2019 rok”.

czytaj więcej

Dożynki Gminne

Gmina Kuźnica oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy zapraszają  8 września 2019 na Dożynki Gminne.

czytaj więcej

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza na Gminne obchody Święta Wojska Polskiego

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza na Gminne obchody Święta Wojska Polskiego Kuźnica 15.08.2019 r. Program: Godz. 8.00 Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św. Trójcy i  Św. Dominika…

czytaj więcej

Odstrzał dzików

Rozporządzenie w sprawie odstrzału dzików na terenie powiatu sokólskiego.

czytaj więcej

Włączenie syren w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2019 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu upamiętnienia 75. rocznicy…

czytaj więcej

Warsztaty poświęcone robotyce i programowaniu

Biblioteka Publiczna w Kuźnicy w okresie od marca do czerwca 2019 roku zorganizowała warsztaty poświęcone robotyce i programowaniu. W projekcie wzięły udział dzieci w wieku 8-11 lat. W ramach projektu…

czytaj więcej

Ogłoszenie – przejazd kolejowy

PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych informuje jako zarządca kolei, że został zobowiązany w terminie do 2020r. do dostosowania przejazdów kolejowo-drogowych do warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i…

czytaj więcej

Marszałek zaprasza na wielki Piknik Rodzinny

Koncerty, gry i zabawy dla dzieci, balonowe zoo, wielka zjeżdżalnia, naukobus , kapsuła Green Velo – to tylko część atrakcji, które będą czekać na mieszkańców Białegostoku i całego regionu w…

czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla rolników

czytaj więcej

Ponad trzy miliony złotych na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kuźnicy

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020…

czytaj więcej

Obwieszczenie

czytaj więcej

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

czytaj więcej

Nowy wóz strażacki dla OSP Starowlany

Ochotnicza Straż Pożarna w Starowlanach została wyposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT MIDLINER S180. Zakup samochodu sfinansowano ze środków gminnych w ramach funduszy sołeckich sołectw: Achrymowce, Starowlany, Cimanie, Łowczyki, Litwinki….

czytaj więcej

OGŁOSZENIE – SUSZA

W związku z wystąpieniem klęski suszy, Wójt Gminy Kuźnica wystąpił do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji i rozpoczęcie szacowania strat. W związku z powyższym, informuje się rolników, którzy ponieśli straty,…

czytaj więcej

Rekrutacja do projektu pt. „Sport jeździecki w wychowaniu dzieci i młodzieży”

Klub Jeździecki Popławce realizuje zadanie publiczne pt. „Sport jeździecki w wychowaniu dzieci i młodzieży”, które jest współfinansowane ze środków budżetu Gminy Kuźnica w wysokości 900,00 zł. Klub Jeździecki Popławce prowadzi…

czytaj więcej

V edycja konkursu pn. „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

Konkurs obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Do konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia wpisujące w następujące konkurencje: kultywowanie tradycji i obyczajów; aktywność kulturalno-sportowa; integracja społeczna…

czytaj więcej
Skip to content