Ogłoszenie

czytaj więcej

Szczepimy się

czytaj więcej

Narodowy program szczepień

czytaj więcej

Urząd Gminy w Kuźnicy pracuje krócej w dniach 13.07-16.07.2021 r.

czytaj więcej

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach…

czytaj więcej

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej w Gminie Kuźnica

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 468, ze zm.), przedstawiono poniżej informacje o…

czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje w Powiecie Sokólskim

czytaj więcej

Zgłoszenie zdarzeń mających niekorzystny wpływ na środowisko

Apelujemy do wszystkich mieszkańców aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie w sprawie podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska. Zgodnie z ustawa o odpadach, posiadacz…

czytaj więcej

Rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie

Od dnia 23 czerwca 2021 r. realizowane są wywiady bezpośrednie przez rachmistrzów spisowych w ramach trwającego od dnia 01 kwietnia 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

czytaj więcej

Pięć kroków bezpiecznej uprawy owoców i warzyw

czytaj więcej

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy -przerwa wakacyjna

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy – przerwa wakacyjna Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje że Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy nie udziela porad w okresie…

czytaj więcej

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Kuźnicy

czytaj więcej

Spisz się przez Internet i wygraj samochód w Loterii NSP 2021

czytaj więcej

Seniorze, rachmistrzowie nie chodzą po domach!

czytaj więcej

Informacja o Raporcie o stanie gminy Kuźnica za rok 2020

Informacja o Raporcie o stanie gminy Kuźnica za 2020 rok Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r….

czytaj więcej

Wielkoobszarowa inwentaryzacja lasów prywatnych

Wielkoobszarowa inwentaryzacja lasów prywatnych- umożliwienie wstępu pracownikom przedsiębiorstwa państwowego na teren lasów prywatnych.

czytaj więcej

Ogólnopolski, amatorski konkurs filmowy pn. ” Świat się kręci wokół wsi „

czytaj więcej

Odczyty wodomierzy

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prosi mieszkańców o podawanie odczytów wodomierzy do dnia 18 czerwca 2021 r. Prosimy o informację telefoniczną pod…

czytaj więcej
Skip to content