Misja Robotyka

Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica zaprasza na warsztaty z robotyki programowania.

czytaj więcej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2019 roku.

czytaj więcej

Konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realiację zadań publicznych w 2019 roku

czytaj więcej

Informacja

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

czytaj więcej

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019.  

czytaj więcej

Przerwy w dostawie energii w Kuźnicy w dniu 25.02.2019

PGE Informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej.

czytaj więcej

Podpisanie umowy partnerskiej w związku z projektem modernizacji oczyszczalni ścieków

Podpisanie umowy partnerskiej w związku z projektem modernizacji oczyszczalni ścieków w ramach PWT PL-BY-UA 2014-2020 W związku z nadchodzącym terminem rozpoczęcia realizacji projektu pt. „Poprawa zdolności do ochrony i promocji…

czytaj więcej

Przerwy w dostawie energii w miejscowości Wołyńce

PGE Informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej.

czytaj więcej

Ubój zwierząt poza rzeźnią – praktyczne wskazówki

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza,…

czytaj więcej

Szkolenia z zagadnień związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w okresie luty-kwiecień 2019 r. organizuje cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących zagadnień związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pod hasłem „OZE-szansa na innowacyjne rolnictwo” W województwie podlaskim…

czytaj więcej

Zajęcia z Robotyki w Gminnej Bibliotece

Już w najbliższą sobotę w Bibliotece Publicznej Gminy Kuźnica odbędą się zajęcia z robotyki i programowania.

czytaj więcej

Walentynki z Książką

Biblioteka w Kuźnicy zaprasza czytelników. Serce Origami – dla każdego z czytelników.

czytaj więcej

Rehabilitacja Lecznicza w KRUS

Informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczące rehabilitacji leczniczej. Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą

czytaj więcej

e-PIT

W usłudze Twój e-PIT zeznanie roczne PIT zostanie automatycznie przygotowane i udostępnione podatnikowi przez system, na podstawie danych będących w posiadaniu administracji skarbowej. Są to informacje od pracodawców, dane z…

czytaj więcej

Społeczne Badania Ankietowe

Statystyka publiczna od lat realizuje społeczne badania ankietowe. Na terenie województwa podlaskiego wykonują je ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania przeprowadzane są w wylosowanych gospodarstwach domowych.

czytaj więcej

Zgłoszenie do Ewidencji Gminnej

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454…

czytaj więcej

Dodatkowa rekrutacja dzieci do projektowego oddziału przedszkolnego w dniach 6-18 luty

Dodatkowa rekrutacja dzieci do projektu pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” nr WND-RPPD.03.01.01-20-0230/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1. Kształcenie…

czytaj więcej

Bal Karnawałowy w Przedszkolu w Kuźnicy

Dzieci z oddziału projektowego ,,Tygryski” w dniu 4 lutego 2019 r. uczestniczyły w Balu Karnawałowym prowadzonym przez Animatorów ze Studia Artystycznego Anima. Do wspólnej zabawy zachęcała księżniczka Elsa z bałwankiem…

czytaj więcej