Program „Czyste Powietrze”

Programu „Czyste Powietrze” ma na celu ochronę jakości powietrza, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Dzięki ofercie finansowej Programu „Czyste Powietrze” każdy Polak – poprzez termomodernizację własnego domu i wymianę…

czytaj więcej

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy

W Gminie Kuźnica trwają prace związane z modernizacją energetyczną budynku Szkoły Podstawowej. Zakres inwestycji obejmuje: termomodernizację budynku, modernizację źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację oświetlenia. Celem przedmiotowego projektu jest…

czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

czytaj więcej

Zapraszamy na Polski Bazarek

czytaj więcej

Gmina Kuźnica realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zdalna Szkoła+

czytaj więcej

Gmina Kuźnica rozpoczyna rozbudowę oczyszczalni ścieków

Projekt „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy na obszarze transgranicznym”    

czytaj więcej

II tura Konsultacji społecznych projektu pn. Prace na linii kolejowej Nr 6

W związku z realizacją przez PKP PLK S.A. opracowania aktualizacji studium wykonalności dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica…

czytaj więcej

Włączenie syren w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2020 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 76. rocznicy…

czytaj więcej

Nowe oblicze gminnych ulic w Kuźnicy

Dwie ulice w Kuźnicy przeszły gruntowną modernizację dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Kuźnica z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach inwestycji wykonano m.in. jezdnie o nawierzchni mineralno-bitumicznej, krawężniki betonowe, chodniki z…

czytaj więcej

Informacja o Raporcie o stanie gminy Kuźnica za rok 2019

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Kuźnica przedstawia Radzie Gminy Kuźnica Raport…

czytaj więcej

Poradniki dla rolników

czytaj więcej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc? • Każda osoba w…

czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sokólskiego

Link do strony Starostwa Powiatowego w Sokółce: http://sokolka-powiat.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-obszarze-powiatu-sokolskiego/ ; Link do BiP Powiatu Sokólskiego: http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/starostwopowiatowe/nieodplatna_pomoc_prawna/zasady-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html

czytaj więcej

Nowy adres poradni

NOWY ADRES Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce ul. Os. Zielone 1b Tel. : 85 711 32 91 Strona internetowa : www.ppp.sokolka.com e-mail : pppsokolka@interia.pl

czytaj więcej

Jakie dane będą zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

czytaj więcej

Bezpłatne badania mammograficzne

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że kobietom w wieku 50-69 lat (pełne roczniki 1951-1970) będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne w dniu 14 sierpnia 2020 r. przy Urzędzie Gminy Kuźnica. Godziny pracy…

czytaj więcej

Informacja ZGKiM w Kuźnicy

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że odpady komunalne zmieszane z Kuźnicy ulice: Graniczna, Sosnowa, Jagiellońska, Szkolna, Bazowa, Gajowa, Kresowa, Leśna, Wschodnia, Nowodzielska, Podlipska, Polna, Pogodna, Rolna, Słoneczna, Spółdzielcza, Południowa…

czytaj więcej

Materiały informacyjne dotyczące ponownego głosowania

Materiały informacyjne dotyczące ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r.

czytaj więcej
Skip to content