Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na obszarze powiatu sokólskiego

czytaj więcej

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” podbija biblioteki – 28 tys. nowych czytelników

Wyprawki czytelnicze odebrały także trzylatki (rocznik 2015) z gminy Kuźnica, które zgłosiły się do Biblioteki Publicznej Gminy Kuźnica w 2018 roku. Obecnie mali czytelnicy chętnie korzystają ze zbiorów biblioteki. Od…

czytaj więcej

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE z powodu prac eksploatacyjno-remontowych planuje przerwę w dostawie energii elektrycznej  mieszkańcom miejscowości: Kuścińce, Wołyńce oraz Litwinki.

czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski rozpoczęła procedurę zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. Uwagi do proponowanych zmian mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (gminy: Krynki, Kuźnica, Sidra,…

czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały nad zwierzętami bezdomnymi

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2019 roku Wójt Gminy Kuźnica zaprasza wszystkie…

czytaj więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kuźnica 13/19

czytaj więcej

Wykonanie laurek na uroczystość „Dnia Babci i Dziadka” przez „Tygryski”

Niedługo wielka uroczystość tj. „Dzień Babci i Dziadka”. Przedszkolaki z oddziału projektowego „Tygryski” przygotowały w dniu 14 stycznia 2019 r. piękne laurki na tą wyjątkową uroczystość, która odbędzie się 18…

czytaj więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kuźnica 12/19

czytaj więcej

Dowiedz się więcej, pracuj wygodniej

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą

czytaj więcej

Rozporządzenie PLW w Sokółce w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

czytaj więcej

Ogłoszenie – Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej

czytaj więcej

Ogłoszenie – Polowanie na dziki

OGŁOSZENIE                Wójt Gminy Kuźnica informuje, że w dniu 26 stycznia 2019 r., Koło Łowieckie Jeleń zorganizuje polowanie wielkoobszarowe na dziki na terenie obwodów łowieckich 69 i 86 (Kowale…

czytaj więcej

Zakaz spalania odpadów w piecach

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców Kuźnicy o przypadkach spalania różnych odpadów w domowych paleniskach, powodujących uciążliwe w sąsiedztwie zanieczyszczenie powietrza a tym samym skażenia środowiska, Wójt Gminy Kuźnica przypomina, że…

czytaj więcej

Dodatkowa rekrutacja dzieci do projektu pt. Każdy chce być przedszkolakiem

Dodatkowa rekrutacja dzieci do projektu pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” nr WND-RPPD.03.01.01-20-0230/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1. Kształcenie…

czytaj więcej