Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Kuźnica w 2015 roku

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że w związku z przystąpieniem do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kuźnica”, na terenie Gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w miesiącach lipiec i sierpień 2015 r.

Firma WGS84 Polska Sp. z o. o. wykonana inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, stanowiących pokrycia dachowe, elewacje obiektów budowlanych oraz miejsca składowania wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie Gminy.

W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Kuźnica oraz użytkownicy wyrobów zawierających azbest proszeni są o udostępnienie posesji do wykonania zleconych prac oraz udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom inwentaryzacji.

Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia wraz z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Kuźnica.

Działania prowadzone w ramach opracowania Programu będą współfinasowane ze środków Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Opracowanie Programu jest niezbędne do pozyskania w przyszłości przez Gminę Kuźnica dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: (22) 670 24 29.

Azbest

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content