Usuwanie azbestu na terenie Gminy Kuźnica

Na terenie Gminy Kuźnica trwają prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. W tym roku usuniętych zostanie ok. 141,37 Mg wyrobów zawierających azbest z 61 posesji.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuźnica” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami Typ projektu Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania: 41 802,35 zł.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę poziomu życia mieszkańców Gminy Kuźnica.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content