Ogłoszenie naboru wniosków, na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuźnica

OGŁOSZENIE

Krajowy “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przewiduje, że ze względu na stwarzane zagrożenie, powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do dnia 31 grudnia 2032 r. (zgodnie z § 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest – Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Azbest 12.11.2015

Usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie organizowane przez Gminę Kuźnica w 2016 r. pod warunkiem uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Informuje się mieszkańców Gminy Kuźnica, że w okresie od dnia 13 października 2015 r. do 17 grudnia 2015 r. prowadzony będzie nabór wniosków dotyczących dofinansowania usunięcia wyrobów azbestowych.

Realizacja ww. zadania obejmuje: demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Gminy – do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w 2016 r. Wnioski złożone po 17 grudnia 2015 r. nie będą rozpatrywane.

Kompletne wnioski dotyczące usunięcia wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, pokój nr 19 (sekretariat). Formularz wniosku oraz niezbędne załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy Kuźnica – pokój numer 21 lub ze strony internetowej: kuznica-podlaskie.pl lub ug-kuznica.pbip.pl. Wszelkich informacji udziela się pod numerem telefonu: (85) 722 92 94.

Otwórz Ogłoszenie (azbest)

Otwórz Wniosek (azbest) doc     Wniosek (azbest) pdf

Otwórz Załącznik 1 (azbest) doc     Załącznik 1 (azbest) pdf

Otwórz Załącznik 2 (azbest) doc     Załącznik 2 (azbest) pdf

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content