Dofinansowanie na usuwanie azbestu z terenu Gminy Kuźnica

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 7 175,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuźnica”, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów…

czytaj więcej

Usuwanie azbestu na terenie Gminy Kuźnica

Na terenie Gminy Kuźnica trwają prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. W tym roku usuniętych zostanie ok. 141,37 Mg wyrobów zawierających azbest z 61 posesji. Zadanie jest…

czytaj więcej

Usuwanie azbestu na terenie Gminy Kuźnica

Na terenie Gminy Kuźnica trwają prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W tym roku usuniętych zostanie około 72,28 Mg wyrobów szkodliwych z około 33 posesji.

czytaj więcej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuźnica

czytaj więcej

Ogłoszenie o obowiązku przedłożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest”

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), w związku z § 10…

czytaj więcej

Ogłoszenie naboru wniosków, na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuźnica

OGŁOSZENIE Krajowy “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przewiduje, że ze względu na stwarzane zagrożenie, powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do dnia…

czytaj więcej

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Kuźnica w 2015 roku

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że w związku z przystąpieniem do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kuźnica”, na terenie Gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest…

czytaj więcej
Skip to content