Odbyło się Spotkanie Informacyjne w Sprawie Drogi S19

Zgodnie z przeprowadzonym w dniu 21.12.2016 r.:

„SPOTKANIEM INFORMACYJNYM – DROGA S19

Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej Drogi krajowej nr S19 na odcinku: Kuźnica – Sokółka – Korycin, Część 1 – odcinek Kuźnica (granica państwa) – Sokółka, długości ok. 12,5km”.

Wójt Gminy Kuźnica informuję, że wnioski dotyczące ww. przedsięwzięcia można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Kuźnica, Plac Tysiąclecia P. P. 1, 16 – 123 Kuźnica lub za pomocą drogi elektronicznej na adres e-maila sekretariat@kuznica.ug.gov.pl w terminie do 13 stycznia 2017 r. Firma AECOM zwraca się z prośbą o czytelne wypełnianie wniosków.

Załączniki:

wniosek-w-formacie-pdf

s19-1_spotkanie-informacyjne_kuznica

s19_1_w2-2

s19_1_w2-2-z-lokalizacja-parkingu-od-strony-granicy-po-stronie-polnocnej

s19_1_w2-1

s19_1_w1

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content