Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Kuźnica w 2015 roku

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że w związku z przystąpieniem do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kuźnica”, na terenie Gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest…

czytaj więcej

Informacja o przystąpieniu do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemeisyjnej (ankiety i karta zadań)

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach…

czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuźnica o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Kuźnica. Otwórz Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Kuźnica Otwórz Oświadczenie  

czytaj więcej

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza mieszkańców Gminy do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020.” (otwórz Strategię) oraz z dokumentem stanowiącym integralną część Strategii, tj. “Prognozą oddziaływania na…

czytaj więcej

Ogłoszenie – koło łowieckie

Wójt Gminy Kuźnica informuje rolników sołectw Gminy Kuźnica, popierających rozwiązanie Koła Łowieckiego ,,Jeleń”, że umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 86 i 69 została wypowiedziana. Ewentualne wnioski o szacowanie szkód łowieckich…

czytaj więcej

Programy profilaktyczne

Informuje się mieszkańców Gminy Kuźnica o możliwości uczestnictwa w programach profilaktycznych realizowanych w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

czytaj więcej

Zapraszamy wszystkich milusińskich na maraton atrakcji w Przedszkolu

Przedszkole w Kuźnicy w dniach 6-17 lipca 2015 roku w godzinach 9.00-14.00 organizuje nieodpłatne zajęcia w formie półkolonii dla dzieci w wieku 3-6 lat.

czytaj więcej

Porady prawne w każdy poniedziałek

Informuje się mieszkańców Gminy Kuźnica, że w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-13.00 w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój numer 18  radca prawny będzie udzielać porad prawnych  z zakresu spraw dotyczących pomocy…

czytaj więcej

Dzień Dziecka w Kuźnicy w niedzielę 7 czerwca

Obchody ,,Dnia Dziecka” w Kuźnicy w tym roku z przyczyn obiektywnych odbyły się o tydzień później, a więc dnia 7.06.2015 roku.

czytaj więcej

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego “… i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci …”

czytaj więcej

INFORMACJA

Informuje się mieszkańców Gminy Kuźnica, iż została oddana do użytku siłownia zewnętrzna zlokalizowana w Kuźnicy przy ul. Jagiellońskiej 1 (teren Zespołu Szkół w Kuźnicy).

czytaj więcej

INFORMACJA GMINNA

Gmina Kuźnica rozpoczęła prace na opracowaniem ,,Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020”. Na etapie opracowywania projektu dokumentu rozpoczęto zbieranie od różnych podmiotów (radnych, sołtysów – rad sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych,…

czytaj więcej

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informujemy, że od niedzieli 15 marca 2015 roku pociągi interREGIO kursujące do/z Grodna będą zatrzymywać się na przystanku osobowym Czuprynowo.

czytaj więcej
Skip to content