Roboty atakują bibliotekę w Kuźnicy

W Bibliotece Publicznej Gminy Kuźnica w marcu 2017 roku zrealizowany został projekt pt. „Roboty atakują bibliotekę w Kuźnicy”. Warsztaty odbywały się raz w tygodniu i były prowadzone przez trenerów dziecięcych zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży odnośnie robotyki i programowania. W sumie w projekcie udział wzięło 22 uczestników. (więcej…)

Konsultacje Społeczne

W dniu 21 marca 2017 roku o godzinie 10 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbędą się Konsultacje Społeczne dotyczące m.in.  prowadzenia gospodarki łowieckiej w tym szacowania szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele i sarny. (więcej…)