Zapytanie ofertowe na realizację zadań Psychologa

Zapytanie ofertowe na realizację zadań Psychologa dla mieszkańców Gminy Kuźnica. Otwórz Zapytanie ofertowe (psycholog)

czytaj więcej

Letnie półkolonie dla dzieci i młodzieży w Klimówce

W czasie tegorocznych wakacji po raz pierwszy od likwidacji szkoły w Klimówce w dniach 17-21 sierpnia 2015 r. odbyły się nieodpłatne letnie półkolonie dla dzieci i młodzieży, zorganizowane przy współpracy…

czytaj więcej

Informacja dotycząca suszy

Informuje się rolników, że w dniu 22 sierpnia 2015 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach podał nowe dane dotyczące wartości klimatycznego bilansu wodnego dla okresu IX – od…

czytaj więcej

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski  serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka i Szudziałowo do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez aktywny udział w konsultacjach społecznych.

czytaj więcej

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sokółce informuje, że w czwartek 13 sierpnia 2015 roku o godzinie 10:00 w sali Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sokółce, ul. Kresowa 60, odbędzie się spotkanie…

czytaj więcej

Organizacja letniego wypoczynku dla uczniów i dzieci

Podczas tegorocznych wakacji po raz pierwszy od wielu lat w miesiącu lipcu zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawową i Przedszkole w Kuźnicy przy współpracy Urzędu Gminy Kuźnica letnie półkolonie dla uczniów…

czytaj więcej

XVI Piknik Rodzinny

W dniu 2 sierpnia 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy przy współpracy z Urzędem Gminy Kuźnica organizuje XVI Piknik Rodzinny pod hasłem „Zawsze razem” na Placu przy…

czytaj więcej

Ogłoszenie – kanalizacja

Wójt Gminy Kuźnica informuje mieszkańców o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej (kanał sanitarny grawitacyjny) w m. Kuźnica. Dotyczy części ulic: Polnej, Rolnej, Wschodniej, Nowodzielskiej, Pogodnej, Wichrowej, Słonecznej, Południowej.

czytaj więcej

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Kuźnica w 2015 roku

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że w związku z przystąpieniem do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kuźnica”, na terenie Gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest…

czytaj więcej

Informacja o przystąpieniu do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemeisyjnej (ankiety i karta zadań)

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach…

czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuźnica o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Kuźnica. Otwórz Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Kuźnica Otwórz Oświadczenie  

czytaj więcej

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza mieszkańców Gminy do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020.” (otwórz Strategię) oraz z dokumentem stanowiącym integralną część Strategii, tj. “Prognozą oddziaływania na…

czytaj więcej

Ogłoszenie – koło łowieckie

Wójt Gminy Kuźnica informuje rolników sołectw Gminy Kuźnica, popierających rozwiązanie Koła Łowieckiego ,,Jeleń”, że umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 86 i 69 została wypowiedziana. Ewentualne wnioski o szacowanie szkód łowieckich…

czytaj więcej

Programy profilaktyczne

Informuje się mieszkańców Gminy Kuźnica o możliwości uczestnictwa w programach profilaktycznych realizowanych w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

czytaj więcej

Zapraszamy wszystkich milusińskich na maraton atrakcji w Przedszkolu

Przedszkole w Kuźnicy w dniach 6-17 lipca 2015 roku w godzinach 9.00-14.00 organizuje nieodpłatne zajęcia w formie półkolonii dla dzieci w wieku 3-6 lat.

czytaj więcej

Porady prawne w każdy poniedziałek

Informuje się mieszkańców Gminy Kuźnica, że w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-13.00 w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój numer 18  radca prawny będzie udzielać porad prawnych  z zakresu spraw dotyczących pomocy…

czytaj więcej

Dzień Dziecka w Kuźnicy w niedzielę 7 czerwca

Obchody ,,Dnia Dziecka” w Kuźnicy w tym roku z przyczyn obiektywnych odbyły się o tydzień później, a więc dnia 7.06.2015 roku.

czytaj więcej

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego “… i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci …”

czytaj więcej
Skip to content